WAŻNY KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT!!! Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy – Członkowie, Rodzice/Opiekunowie, Uczestnicy, Wychowankowie Zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz poleceniem Wojewody Dolnośląskiego w dniach 26...