Mieszkanie Treningowe - krok w drodze do samodzielności

Mieszkanie treningowe jak sama nazwa wskazuje to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej objętej tej formą wsparcia. Udział w tego typu kompleksowej rehabilitacji pozwoli osobom niepełnosprawnym rozwinąć gotowość do praktycznego, samodzielnego, dorosłego życia.
Jednym z ważniejszych efektów uzyskanych dzięki treningom mieszkaniowym będzie zapobieganie instytucjonalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej i innych ośrodkach.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00