Muzykoterapia

Muzykoterapia to forma terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Muzykoterapia jest jedna z najstarszych i najbardziej rozwiniętych form arteterapii oddziaływująca psychoterapeutycznie i fizjoterapeutycznie. „Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z muzyką może zaspokoić rodzącą sięsknotę za innym światem pełnym marzeń, uczuć i przeżyć, zwiększając wrażliwość emocjonalną oraz ułatwiając zmianę postaw i zachowania”

Działania muzykoterapeutyczne skierowane są przede wszystkim na:

-Usunięcie napięć psychofizycznych

-Korekcję zaburzonych funkcji

-Dostarczenie korzystnych doświadczeń społecznych

Muzyka jest językiem bez słów, przenika bariery intelektualne, emocjonalne, charakterologiczne i motoryczne, jednoczy wszystkich bez względu na niepełnosprawność. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi często jest pierwszym sposobem na nawiązanie kontaktu z inną osobą.