Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji  publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Tęczowy Świat” realizuje Projekt „Rehabilitacja 25+” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.