O NAS

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” jest przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 2,5-9 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne jest częścią Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Świdnicy, które od 30 lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

  • Jesteśmy placówką nowoczesną, bezpieczną i otwartą na potrzeby dzieci.
  • Tworzymy korzystne warunki dla rozwoju dziecka.
  • Wspieramy wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i zdrowotny dziecka.
  • Prowadzimy terapię w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.
  • Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą lokalową, profesjonalnie wykształconą kadrą.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” działa od września 2017 r. na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych decyzją Prezydenta Miasta Świdnica. Oznacza to, że podlega stałemu nadzorowi Kuratorium Oświaty i Wychowania, co jest gwarancją wysokiego poziomu zajęć prowadzanych przez dobrze wykwalifikowaną kadrę.  Placówka spełnia również wszystkie wymogi formalne w zakresie sanitarnym i przeciwpożarowym.

Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, otoczone ogrodem.

Pragniemy stworzyć atmosferę życzliwości, ciepła, spokoju i zaufania.  Pod okiem doświadczonych specjalistów – dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół, uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. To miejsce, gdzie zabawa jest terapią, a terapia zabawą.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE „TĘCZOWY ŚWIAT” CZYNNE W GODZ. 7:00 – 15:00.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222