Jak wykorzystamy 1 % ?

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Corocznie cały dochód z 1% przeznaczany jest na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich terapię, rehabilitację     i edukację. Każda, nawet najdrobniejsza wpłata jest nieocenioną pomocą dla najbardziej potrzebujących.

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%