Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualna Koło w Świdnicy wyjeżdżają w dniach 27.08-03.09.2019r. na obóz turystyczno-
krajoznawczy do Darłówka Wschodniego. Dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Morze nasze
morze- rehabilitacja społeczna na pomorzu” przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego ze
środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 70 osób
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi wraz z opiekunami
zwiększy swoją aktywność społeczną poprzez edukację i aktywność turystyczno –
krajoznawczą.
Uczestnicy m.in. zwiedzą Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ZOO w Dolinie
Charlotty, poprawią swoją sprawność ruchową, fizyczną, psychiczną i samodzielność. Poznają
walory turystyczne, historyczne Pomorza, zwiększą swoją odporność zdrowotną poprzez
ruch na świeżym powietrzu w nadmorskim mikroklimacie.
Projekt promuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego i osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Przyczyni się do upowszechniania aktywnego
spędzania wolnego czasu, poza zajęciami w placówkach dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Już odliczamy dni do wyjazdu, pakujemy walizki, zabieramy dobry humor
i liczymy na świetną pogodę.