Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy

Działa od 15.09.2004 r. Obejmuje swoją działalnością 38 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia, ze sprzężonymi kalectwami i chorobami, które ukończyły 16 rok życia, z miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Głównym celem ośrodka jest oddziaływanie terapeutyczne tj. rozwijanie, utrwalanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę  polega przede wszystkim na podtrzymywaniu, rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Nasz Dom proponuje bogatą ofertę zajęć, ale nie ilość odgrywa tutaj znaczącą rolę lecz wielostronność oddziaływań, dzięki którym zwiększamy szanse na wydobycie potencjału, który każdy człowiek mniej czy bardziej sprawny posiada.

Każdy z naszych podopiecznych jest indywidualnością, wspaniałą wartościową osobą,
w której drzemią czasem nie odkryte dotąd siły i możliwości.

Nasze działania pomagają zrozumieć podopiecznym siebie oraz sytuację, w której przyszło im żyć. Kształtujemy w nich świadomości zasady niezbędne w życiu codziennym,
w relacjach międzyludzkich, uczymy na bieżąco rozwiązywać problemy dnia codziennego. Poprzez swoje działania pragniemy wzbudzić w nich poczucie własnej wartości i godności oraz sensu życia.

Efektem prowadzonej działalności jest zwiększenie samodzielności w zakresie życia codziennego, nabywanie umiejętności społecznych, wiara we własne siły i możliwości, odkrywanie talentów twórczych, zmniejszenie skutków niepełnosprawności

 

W ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi:

        1.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

        2.      TRENING HIGIENICZNY I DBAŁOŚCI O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

3.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

4.      TRENING KULINARNY

5.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

6.      TRENING UMIEJETNOSCI PRAKTYCZNYCH

7.      TRENING UMIEJETNOŚCI SPEDZANIA CZASU WOLNEGO

8.      TRENING UMIEJĘTNOSCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

9.      TRENING GOSPODAROWANIA WŁASNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI

10.  TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

11.  TRENING EDUKACYJNY

WSPARCIE ODBYWA SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIACH

1.      Pracownia Rękodzieła Artystycznego

2.      Pracownia Terapii życia

3.      Pracownia Arteterapii

4.      Plastyczna

5.      Pracownia ogrodniczo bukieciarska

6.      Pracownia Komputerowo multimedialna

7.      Pracownia Kulinarna

8.      Pracownia Rewalidacyjna osoba odpowiedzialna

9.      Rehabilitacji

10.  Psychologa/muzykoterapeuty

11.  Gabinet fizykoterapii

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy oferuje dodatkowo zajęcia

– zajęcia metodą Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Terapia ręki, choreoterapia, zajęcia z jogi, spacery, biblioterapia, hortiterapia, komunikacja alternatywna
 i wspomagająca ACC, stymulacja bazalna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, metoda Denisona, metoda Knilla, metoda Felicji Affolter,
Metoda Marianne Frostig, pedagogika zabawy,

dodatkowe zajęcia

– zajęcia z wykorzystaniem różnych metod  technik rewalidacji: Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów, makaton,  Metoda instrumentalna (pozytywne wzmacnianie – nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć), Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki, Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym), Metoda stymulacji usprawnienia Ćwiczenia relaksujące, Metoda obserwacji Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka), Metoda samodzielnych doświadczeń Metoda zadań stawianych do wykonania Metoda ćwiczeń utrwalających, Zajęcia ze śpiewoterapii, melodioterapii ( masaż dźwiękiem,) choreoterapia, teatroterapia, zajęcia relaksacyjne,

W związku z prowadzoną rehabilitacją społeczną w naszym Domu przy ścisłej współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej Mokrzeszów prowadzona jest grupa Self Adwokatów, która ma na celu:

 bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.

– Poradnictwo Psychologiczne:

– Zajęcia z muzykoterapii:

– Rehabilitacja grupowa indywidualna

OFERUJEMY

·         domową atmosferę

·         pracę w małych grupach

·         pracę metodami dostosowanymi do niepełnosprawności i możliwości podopiecznego

·         prowadzenie terapii w oparciu o indywidualne programy wsparcia

·         grupę wsparcia dla rodziców.

POMAGAMY PRZEZ:

·         diagnozę i terapię psychologicznej

·         diagnozę i terapię pedagogiczną

·         zabiegi z zakresu fizjoterapii: hydroterapia, magnetoterapię, laseroterapię, zajęcia na basenie i inne,

·         terapię w Sali Doświadczania Świata

·         poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania

·         udział podopiecznych w zajęciach z dogoterapii

·         udział podopiecznych w zajęciach z onoterapii

·         Hortiterapia

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222