O NAS 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie utworzono ku radości wielu ludzi 20.09.1999 r.
WTZ jest placówką pobytu dziennego, realizujemy zajęcia w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

 

Obecnie uczęszcza do nas 40 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy traktujemy Warsztaty jak drugi dom. Często nasi Podopieczni powtarzają: WTZ to „Nasze miejsce na tym świecie.”

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie odbywają się, zgodnie z ustalonym ramowym planem zajęć dla podopiecznych WTZ , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 15.30.

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi, umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym, podejmowania sensownego zajęcia, a także w zakresie dostępnym, przygotowanie do pracy.

Celem prowadzonej rehabilitacji jest:

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania 
   i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych 
   w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• Rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do pracy,
• Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy 
  w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.
• Ogólne usprawnianie (podtrzymywanie sprawności fizycznej),

Realizacja tych celów wypełniana jest podczas zajęć: 

• w pracowniach takich jak: uspołeczniająca, stolarska, ślusarska, plastyczna, ceramiczna, krawiecka, ogrodniczo-bukieciarska oraz gospodarstwa domowego,
• Ogólnorozwojowych mających za zadanie utrzymanie lub rozwinięcie umiejętności społecznych i życiowych,
• Rehabilitacji ruchowej – w pracowni rehabilitacyjnej, podczas zajęć na pływalni, hipoterapii oraz dogoterapii,
• W trakcie zajęć psychologicznych, psychorozwojwych oraz relaksacyjnych.

Przez wiele lat dochodziliśmy do doskonałości. Nabywaliśmy doświadczenia i wprawy. Dziś cieszymy się niezliczonymi sukcesami w wielu dziedzinach. Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie jest jednym z najprężniej działających placówek w województwie pod względem przygotowania społecznego oraz zawodowego osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy działalność dzięki ofiarności wielu ludzi i instytucji, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie
w realizacji naszego zadania.

 

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222