Specjaliści

Poznaj nasz personel.

Kadrę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie stanowią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, prowadzący działania z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej, zawodowej, fizycznej oraz pomocy psychologicznej. 

W skład Kadry Kierowniczo – Terapeutycznej wchodzą:

– Kierownik WTZ – wyższe studia magisterskie z zakresu  Zarządzania Przedsiębiorstwem,
                               – wyższe studia zawodowe z zakresu Pedagogiki Pracy, Doradztwa i Pośrednictwa Zawodowego,
                               – Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
                               – Studia Podyplomowe z zakresu Promocji Zdrowia,

szkolenia i kursy z zakresu m.in.: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Kierowanie zespołami ludzkimi, Doskonalenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Agresja
i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Mediacje, Praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania WTZ.

– Instruktorzy Terapii Zajęciowej (8 specjalistów) – wyższe studia magisterskie z zakresu Pedagogiki – Resocjalizacja 
                                                                                        i Poradnictwo Rodzinne,
                                                                                     – wyższe studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej 
                                                                                       z Oligofrenopedagogiką,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – 
                                                                                        Wychowawczej,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki – Wychowanie 
                                                                                        Przedszkolne i Wczesnoszkolne,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Resocjalizacji i profilaktyki 
                                                                                        osób niedostosowanych społecznie,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Poradnictwa Psychologiczno –
                                                                                        Pedagogicznego,
                                                                                     – wyższe studnia licencjackie z zakresu Resocjalizacji i Poradnictwa 
                                                                                        Rodzinnego,
                                                                                     – wyższe studnia licencjackie z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – 
                                                                                        Wychowawczej,
                                                                                     – studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki,
                                                                                     – studia podyplomowe – nauczanie plastyki,
                                                                                     – Studium Wychowania Przedszkolnego
                                                                                     – Medyczne Studium Zawodowe – Instruktor Terapii Zajęciowej,
                                                                                     – Medyczne Studium Zawodowe – technik fizjoterapii
                                                                                     – Policealne Studium Naturalnych Metod Leczenia

szkolenia i kursy z zakresu m.in.:  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Praca z osobą niepełnosprawną i zaburzoną psychicznie, Terapia zachowań niepokojących, Podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Trener pracy, Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych, Podnoszenie umiejętności pracownika WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, Asertywność, Arteterapia w teorii
i praktyce, Plany Indywidualnego Wsparcia, Szkolenie dla opiekunów i kierowników wycieczek, Rozwój osobisty – wypalenie zawodowe, Poprawa bezpieczeństwa kadry społecznej, Ewaluacja pracy nauczyciela, Trening skutecznej komunikacji interpersonalnej, Zasady właściwego kontaktu z rodzicami osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnymi intelektualnie.

– Fizjoterapeuta – wyższe studnia magisterskie z zakresu Fizjoterapii
                            – Medyczne Studium Zawodowe – technik fizjoterapii 
                            – studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki,

szkolenia i kursy z zakresu m.in.:  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Podnoszenie umiejętności pracownika WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, Arteterapia w teorii i praktyce, Mediacje, Szkolenie dla opiekunów i kierowników wycieczek, Asertywność, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Ewaluacja pracy nauczyciela.

– Psycholog – wyższe studnia magisterskie z zakresu Psychologii,

 

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222