O NAS

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w I klasie.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność ze względu na:

 • uszkodzenie analizatorów (wzrok, słuch)
 • niepełnosprawność ruchową
 • upośledzenie umysłowe
 • autyzm
 • lub inne zaburzenia rozwojowe

Miesięcznie dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć, które mogą być  realizowane z dzieckiem  indywidualnie lub w małej grupie.

Współpraca z rodziną dziecka:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
  z dzieckiem,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
 • rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych relacji na te zachowania,
 • udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego,
 • urodziło się przedwcześnie, miało niedobór wagi lub wzrostu,
 • słabo reaguje na dźwięki otaczającego świata, nie koncertuje wzroku na osobach
  i przedmiotach,
 • bywa niezborne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia, orientacji przestrzennej,
 • jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi),
 • przejawia opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • ma problemy z przystosowaniem się
  do grupy rówieśniczej oraz z opanowaniem wiedzy i nowych umiejętności,
 • jest dzieckiem z problemami rozwojowymi wynikającymi z choroby lub niepełnosprawności

GALERIA ZDJĘĆ

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222