Nasza oferta

Zgłoś się do nas!

 • Każde dziecko jest objęte opieką zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Prowadzimy terapię w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne

 

Terapia usprawniająca dzieci obejmuje

 • badanie lekarskie – lekarz rehabilitacji,
 • diagnozę i terapię psychologiczną
 • diagnozę i terapię logopedyczną (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii),
 • zabiegi z zakresu fizjoterapii: NDT- Bobath, PNF, hydroterapia, krioterapia magnetoterapię, laser i inne,
 • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
 • diagnozę i terapię pedagogiczną
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową,
 • masaż Shantala,
 • terapię zajęciowom (terapia ręki, metoda W. Sherborne, Ch. Knillów, niedyrektywna terapia zabawowa i inne),
 • Poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikacji

 

Pamiętaj!

 • Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji.
 • Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objecie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji (w zależności od jego stanu zdrowia, częstotliwości i rodzaju oraz kolejności wykonywanych świadczeń).

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222